Private virksomheder overtager, hvor lægerne ikke selv vil have praksis

Leagepraksis

Når en læge går på pension eller beslutter sig for at flytte, skal der findes en afløser. Der er jo stadig patienter, som skal have en læge, og ofte er det ikke bare sådan, at de kan flytte over til en anden læge i nærheden. Der er nemlig ikke så mange alment praktiserende læger i Danmark i disse tider.

Mange steder i landet er der lægemangel, og det har ført til, at kommunerne har måttet sende praksisser i privat udbud. Det ses blandt andet i Slagelse, hvor Nordic Medicare har overtaget en klinik i byen med 1100 patienter, som TV2 Øst skriver. Nordic Medicare har overtaget driften af en række klinikker i Region Sjælland og andre steder i landet.

Det har været nødvendigt, netop fordi der ikke er nok læger til at besætte de almene praksisser og klinikker, og det kan være svært at lokke de læger, som gerne vil have en almen praksis, ud til landets mindre befolkede kommuner.

Ikke kun et udkantsproblem

Hvor det kan være svært at lokke lægerne fra deres studiebyer ud til de mindre kommuner, er der også problemer i de store byer. I København har så godt som alle læger lukket for tilgang af patienter, som TV2 Lorry skriver. TV2 Lorry har i samme artikel lavet en tidslinje, hvor man kan følge udviklingen i klinikker, der har lukket for tilgangen af patienter.

Det er problematisk, når der kontinuerligt flytter folk til København, som altså skal have en læge. Det kunne være studerende eller folk, som får et arbejde i hovedstaden.

Lægemanglen kan altså mærkes over hele landet, og derfor må private virksomheder som Nordic Medicare træde til for at få dækket ind for de manglende læger. På den måde er der stadig læger til at tilse de patienter, som har brug for det, når en læge flytter eller går på pension.

Samme rettigheder, men ikke helt ens

Doktor og sygeplejerske

Som patient i en såkaldt udbudsklinik har man samme rettigheder som patient, som man ville have i en helt klassisk klinik eller praksis. Der er stadig gratis behandling og alt det, man er vant til, forskellen ligger langt hen ad vejen i arbejdet bag, fordi det er en privat aktør, som løser en opgave for det offentlige.

Som patient kan man dog komme ud for, at det ikke er den samme læge, som vil følge en i mange år, da udskiftningen i udbudsklinikkerne kan være højere end i andre. Hvor det kan være svært at tiltrække læger til permanent at overtage eller etablere en praksis nogle steder i landet, har private virksomheder mere succes med at tiltrække læger i kortere perioder.

Alternativet vil dog i mange tilfælde være, at der ikke er lægedækning til de patienter, der har brug for behandling. Det er trods alt de færreste, der vil foretrække, at der ikke er læger til de patienter, som har mistanke om kræft eller bliver ramt af en lungebetændelse.

Situationen er, at der ikke er læger nok til at besætte de lægehuse og klinikker, der er brug for, og derfor er der flere private virksomheder, som må ind og hjælpe med at dække af.