1000 sygeplejersker uddannet i Danmark arbejder lige nu i Norge

1000 sygeplejesker uddannet i Danmark arbejder i Norge

Manglen på personale i sundhedssektoren er veldokumenteret efterhånden, men det er ikke kun læger, der mangler i Danmark. Sygeplejersker er også en mangelvare her i landet, men der kan være en mulig lindring af problemet i vores naboland Norge – her arbejder nemlig mange, der er uddannet i Danmark, skriver DR.

Det kan være udlændinge og nordmænd især, der har taget deres uddannelse her og så arbejder i hjemlandet, men det er også en stor portion danskere, som har valgt at arbejde i Norge. Nogle gør det som ’sykepleiervikar’, som nordmændene kalder sygeplejerskevikar, i en ferie eller kort periode, andre har gjort det permanent og er ’sykepleier’.

DR har snakket med en række sygeplejersker med dansk pas, som arbejder i Norge, og det gennemgående træk er, at lønnen simpelthen er bedre i Norge, end den er i Danmark. Der er også andre faktorer i spil, men lønnen er et samlende træk i svarene fra de sygeplejersker, DR har snakket med.

En af sygeplejerskerne fortæller blandt andet, at nyuddannede sygeplejersker i Norge får udbetalt omkring 30.000 norske kroner, som svarer til cirka 23.000 danske. Grundlønnen for nyuddannet sygeplejerske i Danmark er omkring 28.000 (danske) kroner før skat ifølge et løneksempel fra Dansk Sygeplejeråd.

Ca. 500 får hvert år norsk autorisation

Danske sygeplejersker får norsk autorisation

Der er hvert år omkring 500 danske sygeplejersker, der får autorisation til at arbejde i Norge, og selvom nogle af dem kun vil være i korte perioder som sygeplejerskevikarer, er der nogle, som vælger at arbejde mere eller mindre fast i Norge. Det er dem, som man fra politisk side gerne vil trække hjem til Danmark.

Tallet peger på, at det er populært at søge mod Norge i en kortere eller længere periode for sygeplejersker, også selvom der mangler sygeplejersker i Danmark. Lige nu er der under 1 procents ledighed for sygeplejersker, så det er ikke jobmangel, der tvinger danske sygeplejersker nordpå.

I stedet er det lønnen i Norge, der er bedre end i Danmark, og så er der bedre arbejdsforhold for nordmændene. Særligt nogle områder af sygeplejerskefaget giver bedre arbejdsforhold i Norge, blandt andet med flere sygeplejersker på arbejde, end der ville være i Danmark.

Populært efter studiet

Det er særligt efter studiet, at mange danskere tager turen nordpå for at arbejde i Norge. Det er ofte her, der er mere plads til at tage på et udlandseventyr, hvis man ikke har fået stillet sulten på udlandet tidligere, og så er der bedre arbejdsforhold og en bedre løn til nyuddannede.

Alt dette er med til, at det ofte er de unge og nyuddannede, der tager til Norge i kortere eller længere perioder, men der er lige så meget brug for dem her i Danmark. Derfor må der laves tiltag, som gør det mere attraktivt at blive i Danmark efter uddannelsen.

Der vil altid være nogen, som tager udenlands for oplevelsens og eventyrets skyld, og det er selvfølgelig svært at dæmme op for, men der er knapper, man kan trykke på fra politisk side for at holde på sygeplejerskerne – begge sider af folketinget vil også gerne have flere sygeplejersker.