Bare rolig – du behøver ikke arve gæld fra dine forældre

Arv

Når ens forældre dør, er der en masse ting, man skal tage stilling til og have styr på. Det endda uden at tænke på det tab, man lige har oplevet. Det er helt naturligt, at man kan bekymre sig om en masse ting, men en del af bekymringerne kan man godt spare sig selv for.

Det er nemlig nærliggende at tænke, at hvis ens forældre havde gæld, at man så kan komme til at hæfte for den, når man arver.

Sådan er det dog ikke, fordi man i langt de fleste tilfælde vil kunne frasige sig den gæld, der kan følge med en arv fra sine forældre.

Faktisk kan man frasige sig gælden midt i processen, hvis man opdager, at der er mere gæld i dødsboet, end der er af aktiver. På den måde er arvingerne beskyttet mod en gældssituation, de ikke selv har valgt.

Man kan godt vælge gæld i arven

Er der mere gæld end værdier i et bo, er man ikke tvunget til at frasige sig den arv, man har i udsigt. Men man kan på den anden side også godt sige ja til et bo, hvor der følger gæld med.

Det kunne være, der var fast ejendom, som var en del af boet, hvis værdi ikke overstiger den gæld, der er i boligen.

Efter boligboblen brast er det stadig et sandsynligt scenarie, at en forælder har købt bolig, lige inden boligpriserne faldt til jorden, men arvingen eller arvingerne kan stadig have interesse i at beholde boligen på trods af gælden.

Her er selvfølgelig flere hensyn, da kreditorerne skal sikre sig, at de så vidt muligt får det, de skyldes – derfor er det en god ide at tage fat i en advokat i sådanne tilfælde. En advokat vil vide, hvordan lovgivningen er på området, og advokaten kan også rådgive om de bedste måder at indrette sig på i forhold til alles ønsker.

gaeld i bolig

Man behøver ikke tage alt eller intet

Der er også mulighed for, at man kan få noget af boet efter dine forældre uden at skulle sige ja til det hele, hvor den eventuelle gæld altså også vil følge med. Det kan gøres på flere måder, og igen her kan det være en ide at snakke med en advokat på forhånd.

Den ene af de muligheder, man har, er når der er noget i boet, som har en høj affektionsværdi, men en lav monetær værdi.

Disse effekter kan man godt få lov at arve uden at skulle påtage sig en gæld fra et dødsbo. Hvis noget vurderes at have en høj monetær værdi, kan det dog ikke uden videre arves på trods af affektionsværdien, fordi kreditorer også skal sikres økonomisk.

Det vil også i mange tilfælde være muligt at købe ejendele og effekter fra et dødsbo, så de ting, der betyder meget for en, og som har en vis værdi i kroner og øre, kan købes fri, og man kan sikre sig, at man får nogle af de vigtigste ting fra boet.