Danskernes tillid til lægerne daler i takt med manglen stiger

Danskernes tillid til læger falderLægemanglen er efterhånden veldokumenteret i Danmark, og over hele landet ses lægeklinikker, der ikke tager flere patienter ind, ligesom man også ser flere udenlandske læger på sygehusene. Den tendens bliver nu parret med en stigende mistillid til lægerne, og det kan gå ud over vores sundhed.

BT fortæller om tendensen, hvor danskere går uden om deres egen læges anbefalinger for at finde alternativer. I casen fra BT handler det om lavt stofskifte, hvor en patient føler sig nødsaget til at få medicin fra Tyskland, selvom danske læger betvivler evidensen for medicinens virkning.

Lægeforeningens formand, Andreas Rudkjøbing kritiserer i artiklen politikerne for at opdrage patienter til at se bort fra videnskaben. Modviljen mod at lytte til videnskaben ses flere steder, blandt andet modstanden mod vacciner, som logisk set slet ikke giver mening.

Fyens Stiftstidende har lavet en glimrende artikel, hvor de har talt med en professor fra Aalborg Universitet om modstanden mod vacciner.

Flere og dygtige læger er nødvendigt

Flere og dygtige læger er nødvendigt

Hvad enten der er tale om klinikker med læger i almen praksis eller der er tale om speciallæger på sygehusenes afdelinger, er der brug for læger i Danmark. Der er brug for læger af høj kvalitet, som kan være med til at hjælpe med at behandle de patienter, der kommer forbi.

I forhold til almene praksisser må private virksomheder til tider springe til, når kommunerne ikke kan tiltrække læger til at overtage, når en læge flytter eller går på pension. Flere steder i landet kan man eksempelvis finde almene praksisser, som bliver drevet af virksomheden Nordic Medicare eller af virksomheden alles Lægehus.

Også blandt de private virksomheder har man indset, at der er brug for kompetente læger, og at de skal findes i uddannelsessystemet. Eksempelvis bliver der på SDU’s kandidatuddannelse på medicin hvert år uddelt en pris til den studerende med det højeste gennemsnit, som er sponseret af Nordic Medicare.

Kigger man lidt nærmere på Nordic Medicare kan man også se, at tanken om læger og helt overordnet et sundhedsvæsen af høj kvalitet er noget, virksomheden er meget optaget af.

Udenlandske læger er ikke den optimale løsning

Som nævnt tidligere i teksten bliver nogle stillinger i det danske sundhedsvæsen dækket ind af udenlandske læger. De kan dække en del af behovet for læger, men de er ikke altid en optimal løsning. Der er i mange tilfælde en sprogbarriere, der skal tilgodeses, som ikke altid er let.

I andre tilfælde er der en udfordring i forhold til det niveau, lægerne fra udlandet er uddannet på. Dette er særligt aktuelt, når der er tale om læger, som kommer fra lande uden for EU, som DR’s artikel om emnet her sætter fokus på.

Det viser sig i artiklen, at en række af de udenlandske læger fra ikke-EU-lande ikke består den fagprøve, de skal bestå for at få en autorisation til at være læger i Danmark. Karaktererne for disse læger ligger også i den lave ende overordnet set – således fortæller DR, at ingen af lægerne fra den prøve, DR kiggede på, scorede 10 eller 12 i deres fagprøve.