Den svære afsked

Det er hårdt når et familiemedlem eller en nær ven dør. Oftest sker det pludseligt og uventet – selv når man har prøvet at forberede sig på, at dagen ville komme, så er det en overraskelse, når det sker. Selvom man har en gammel, syg forældre, som man egentlig godt ved snart skal dø, kommer det stadig bag på en, når dagen oprinder.

Sorgen kan være svær at håndtere. Det er aldrig let at tage endeligt afsked med en person, der har betydet noget for en. Alt virker pludseligt meget uoverskueligt, for der er jo mange ting, der skal planlægges og ordnes trods sorgen. Man står også i en uvant situation. Der er typisk langt mellem de begravelser, man selv kommer til at opleve, og derfor kan det også være svært at overskue, hvad der skal gøres.

Bedemanden hjælper dig

I denne svære tid har du brug for en at støtte dig op ad, og som kan hjælpe dig videre. Du har måske din resterende familie omkring dig og en kæreste eller ægtefælle, som også kan trøste dig. Disse personer kan være meget vigtige for at komme gennem sorgen. I kan hjælpe hinanden med at håndtere sorgen og bearbejde den. Dette er for mange vigtigt at have, men det er ikke sikkert, at de har et større overblik over, hvad der skal planlægges.

Det er her, at bedemanden kan hjælpe dig. Bedemanden ved, hvad der skal til for at planlægge en begravelse eller bisættelse – og så kan bedemanden sørge for at tage kontakt til de myndigheder, der skal involveres, eksempelvis begravelsesmyndigheden.

Du kan altså støtte dig op ad bedemanden i hele planlægningsprocessen. Bedemanden hjælper dig med at træffe alle de vigtige beslutninger, så du føler, at I får taget den helt rette afsked med jeres kære. Derudover hjælper bedemanden jer også med at søge tilskud til begravelsen, eller sørger for at hæve begravelsesopsparingen, hvis afdøde har haft sådan en.

Langt de fleste bedemænd hjælper dig med at holde fast i traditionerne, men der findes også andre bedemænd, som vil gøre noget ekstra, for at I får taget den mest personlige afsked – sådan som afdøde ville have ønsket det. Unik Begravelse er en bedemand i Aarhus, som arbejder for, at alle begravelser skal være personlige – så begravelsen bliver i afdødes ånd.

Frihed fra arbejde

Et dødsfald er aldrig belejligt. Du skal lave om på alle dine planer – også fordi du måske ikke er i stand til at fokusere på andet. Du er ude af stand til at arbejde, du kan ikke overskue dine aftaler og de huslige pligter bliver også lagt i baggrunden. Din omgangskreds vil sikkert være meget forstående over for dig, men hvordan er reglerne nu lige for arbejde?

Det kan være, at du er omfattet af nogle regler gennem din overenskomst eller gennem en personalehåndbog. Har I ikke dette på arbejdspladsen, er der nogle grundlæggende regler, som du bør kende.

Du har ret til frihed i forbindelse med et dødsfald og en begravelse. Det betyder, at du kan holde fri til en begravelse – og eventuelt også på dødsdagen. Selvom du har ret til at holde fri, har du ikke ret til at få løn under dit fravær. Der findes dog mange særskilte aftaler eller personalehåndbøger, der giver dig ret til at få løn på disse fraværsdage. Hvis du ikke er i stand til at arbejde – eksempelvis fordi din ægtefælle er død, kan din læge sygemelde dig, og så gælder reglerne for løn under sygdom.

Efter begravelsen

Efter begravelsen er der også en masse ting, der skal ordnes. Hvis afdøde boede alene, skal boligen tømmes og sælges eller opsiges, ligesom diverse abonnementer og andre regninger skal afmeldes. Du vil også blive indkaldt til skifteretten.

Mødet med skifteretten kan virke unødvendigt eller måske skræmmende. Det er meget sjældent, at man bliver indkaldt, og derfor ved man ofte ikke, hvad der skal ske, og hvordan det foregår. Her hjælper de fleste bedemænd dog med råd og vejledning, så spørg din bedemand, hvis du er i tvivl.

Efter begravelsen vender hverdagen også tilbage. Det betyder, at du også skal på arbejde igen, med mindre din læge har sygemeldt dig. Du har ikke krav på, at der bliver taget særlige hensyn til dig, når du kommer tilbage på arbejdspladsen. Dog vil du møde stor forståelse fra både kolleger og arbejdsgiver over, at du måske ikke præsterer lige så godt som før dødsfaldet.