Disse personoplysninger må din arbejdsgiver behandle om dig

personlige-oplysninger

I en arbejdssituation kan det være svært for mange ansatte at finde ud af, hvilke personoplysninger ens arbejdsgiver egentlig har krav på at få oplyst og behandle, og hvilke oplysninger arbejdsgiveren ikke har krav på at få oplyst, uden du har givet specifikt samtykke til det.

Korrekt databehandling i virksomheder gælder nemlig ikke kun i forhold til kunders oplysninger, det gælder i høj grad også i forhold til medarbejdernes oplysninger. Derfor er det også vigtigt, at du som ansat er klar over, hvilke oplysninger din arbejdsgiver egentlig har ret til at få oplyst, og hvilke oplysninger din arbejdsgiver må behandle om dig uden og med dit samtykke. Det giver vi dig svaret på her.

Behandling af personoplysninger uden samtykke

Din arbejdsgiver har som hovedregel ret til at behandle alle almindelige oplysninger om dig. Det gælder både oplysninger, som du selv har opgivet i forbindelse med din ansættelse, herunder blandt andet navn, adresse, e-mail og telefonnummer, men det gælder også øvrige almindelige oplysninger, som for eksempel:

 • Alder
 • Uddannelse
 • Tidligere beskæftigelse
 • Familieforhold/civilstand
 • Nuværende stilling
 • Arbejdstider
 • Arbejdsområde og -opgaver
 • Sygedage
 • Lønforhold
 • Skatteoplysninger
 • Kontooplysninger

For at kunne lave en ansættelseskontrakt og udbetale løn samt opfylde andre øvrige retlige forpligtelser kan din arbejdsgiver have brug for at behandle disse oplysninger om dig. Disse personoplysninger må derfor gerne som udgangspunkt behandles uden dit samtykke.

Behandling af oplysninger der kræver samtykkesamtykke-til-databehandling

Din arbejdsgiver har ret til at få oplyst og behandle følsomme personoplysninger og data om dig, hvis du har givet samtykke til dette. Følsomme personoplysninger indebærer blandt andet: Helbredsoplysninger, oplysninger om fagforening, billede af dig, seksuel orientering, politisk og religiøs overbevisning, race, genetiske og biometriske data.

Disse personfølsomme oplysninger kan din arbejdsgiver behandle, hvis du giver samtykke til det, eller hvis oplysningerne er nødvendige i forhold til dine arbejdsrettigheder. Ved behandling af følsomme personoplysninger gælder det dog altid, at din arbejdsgiver kun må indsamle og behandle oplysningerne, hvis det er nødvendigt, samt at arbejdsgiveren skal have et sagligt formål med databehandlingen. Det saglige formål kan for eksempel blive opfyldt, hvis indsamlingen og behandlingen af disse følsomme persondata er relevant eller nødvendig for stillingen.

I forhold til samtykke gælder det, at dit samtykke skal gives frivilligt, utvetydigt og specifikt til bestemte oplysninger. Din arbejdsgiver kan med andre ord ikke forlange, at du giver dit samtykke til indsamling og behandling af dine følsomme oplysninger, det skal du give frivilligt. Har du givet dit samtykke, skal du desuden være opmærksom på, at du altid har ret til at tilbagekalde dit samtykke, hvis du fortryder på et senere tidspunkt. Samtidig har du altid ret til at få oplyst af din arbejdsgiver, hvem der behandler dine oplysninger og data, samt hvad formålet med behandlingen er.

Oplysninger og data din arbejdsgiver ikke må behandle

Der findes almindelige personoplysninger, som din arbejdsgiver gerne må behandle uden dit samtykke, og der findes følsomme personoplysninger, som din arbejdsgiver gerne må behandle med dit samtykke, og så findes der oplysninger og data, som din arbejdsgiver ikke må behandle om dig hverken med eller uden samtykke.

De oplysninger eller data, som din arbejdsgiver ikke må behandle, er oplysninger, der ikke har et sagligt formål. Din arbejdsgiver må for eksempel gerne lave kontrolforanstaltninger som at tjekke dine arbejdsmails eller din arbejdstelefon, hvis det er i forhold til sikkerhedsmæssige årsager, eller der er et andet sagligt formål med det.

Dog må din arbejdsgiver ikke overvåge din arbejdstelefon, arbejdsmail eller din brug af internettet for at sikre produktiviteten på arbejdspladsen. Din arbejdsgiver må heller ikke opsætte videoovervågning på arbejdspladsen for at sikre en forbedre produktivitet. Dette gælder uanset, om du har givet samtykke til det eller ej.