Får du den efteruddannelse, du har brug for?

Efteruddannelse

Føler du, at du udvikler dig i dit job? Eller føler du, at du halter efter den rivende udvikling, som mange brancher og virksomheder oplever? Særligt inden for teknologien er der en stor udvikling i både systemer og software samt i forhold til (produktions-) maskiner. Arbejder du med digitale redskaber oplever du nok ofte, at der sker noget nyt, og det kan derfor være svært at følge med og være up to date. Det samme gælder med regler, love, direktiver og så videre.

I Danmark består en stor del af vores arbejdsopgaver i høj grad af viden. Viden om et eller flere systemer, viden om regler og lovgivning, viden om processer og meget mere. Derfor er det også vigtigt løbende at tilegne sig ny viden, der er relevant for ens arbejdsopgaver, så man kan stille virksomheden endnu stærkere i konkurrencen på markedet.

Hvis ansvar er det, at du bliver efteruddannet?

Hvem har ansvaret?

Mange personer har måske tendens til at læne sig tilbage i sin stilling og vente på, at lederen foreslår et kursus eller andet efteruddannelsesforløb. Det er da også lederen, der skal sikre, at medarbejderne kan løse de givne arbejdsopgaver tilfredsstillende. Det er dog ikke ensbetydende med, at du som medarbejder får den nødvendige efteruddannelse.

Der kan være mange årsager til, at du ikke får den nødvendige efteruddannelse. Det kan være mangel på tid, økonomi, eller at din leder ikke er opmærksom på, at du har behov for efteruddannelse. Særligt i sidstnævnte tilfælde bærer du en del af ansvaret – så skal du nemlig selv turde bede om efteruddannelse.

I større virksomheder, hvor man har en HR-afdeling, har de et helt andet overblik over virksomhedens medarbejdere end andre ansatte. Via virksomhedens HR system vil en HR-medarbejder kunne danne sig et overblik over medarbejdernes kompetencer i en afdeling. I HR systemet opbevares der typisk data om medarbejdernes kompetencer, gennemførte kurser m.m.

I virksomheder, hvor der ikke er et HR system, kan det derfor være sværere at bevare overblikket over medarbejdernes individuelle kompetencer, samt gennemførte kurser og uddannelser.

Opsøg selv efteruddannelsesmulighederne

Undersøg mulighederne

Føler du ikke, at du får den nødvendige efteruddannelse, bør du selv opsøge din chef og mulighederne for dette. Tag en snak med din nærmeste leder om mulighederne. Du behøver ikke vente til den årlige MUS, selvom det er et oplagt tidspunkt at tage emnet op. Venter du til den årlige MUS, kan der måske gå et halvt år eller mere, før du får udtrykt dit ønske om efteruddannelse eller om et kursus, der kan styrke dine kompetencer.

Forbered dig også forud for samtalen med din leder. Undersøg selv, hvilke kurser og uddannelsesmuligheder, du har, som er relevante for dine daglige arbejdsopgaver. Husk også at undersøge prisen, da det vil være en af de afgørende faktorer for, om den ønskede uddannelse eller kursus er realistisk at sende dig på.

Overvej også hvordan den ønskede uddannelse kan gavne dig i dit arbejde. Kan din leder ikke se, hvordan du kan anvende den tilegnede viden, får du næppe lov til at blive sendt afsted. Hav derfor dine argumenter klar; er det for at lære nye regler på området, er det for at blive endnu bedre til noget, er det for at tilegne dig ny viden, så virksomheden kan sætte gang i nye arbejdsprocesser eller optimering heraf?