Skilsmisse eller separation – sådan bliver I skilt

separation-og-skilsmisse

På grund af Coronakrisen og nedlukningen af Danmark er der mange, der de sidste par måneder har været hjemsendte. Det betyder blandt andet også, at mange par har været nødsaget til at gå op og ned af hinanden de sidste to måneder. Hvor nogle måske synes, at det har været dejligt at gå hjemme med sin partner, er der andre, der måske har oplevet udfordringer ved at være isoleret sammen med sin partner så længe.

I Kina er der set et meget højt antal af anmodninger om skilsmisser som følge af Coronakrisen. Selvom det lige såvel kan være på grund af, at det under nedlukningen ikke har været muligt at søge om skilsmisse, som det kan være fordi nedlukningen har fået folk til at splitte op, er der flere herhjemme, der også spekulerer i, om nedlukningen af Danmark vil få flere par til at gå fra hinanden.

Da vi endnu ikke er igennem Coronakrisen, er det svært at sige, om Coronakrisen har medført en stigning i skilsmisseraten i Danmark. Undersøgelser viser dog, at der generelt er en sammenhæng mellem skilsmisse og både arbejdsløshed og sygdom, som er nogle af de største farer under Coronakrisen, og som derfor kan være med til at øge skilsmisseraten.

Det er dog også et faktum, at mange ægteskaber hvert år ender ud i skilsmisse, og uanset om det er på grund af Coronakrisen eller ej, er i år formentlig ikke nogen undtagelse. Er I et ægtepar, som overvejer at blive separeret eller skilt, kan I her få gode råd til, hvordan I gør det.

3 måder I kan blive skilt på

Der er overordnet tre måder dig og din partner kan blive skilt på. Disse er:

  • Direkte skilsmisse
  • Separation med efterfølgende skilsmisse
  • Skilsmisse med refleksionsperiode

par-underskriver-skilsmissepapirer

Den første måde er direkte skilsmisse. Hvis dig og din partner er enige om at blive skilt, og I ikke har nogle fælles børn, kan I blive skilt med det samme. Er det kun den ene part, der ønsker skilsmisse, kan I dog kun blive skilt straks, hvis der foreligger nogle skilsmissegrunde. Disse er: Vold mod partner eller barn, dokumenteret utroskab, bigami, hvis den ene part har bortført et fælles barn til udlandet, eller hvis I har boet hver for sig i 2 år eller mere på grund af ægteskabelige problemer.

Den anden måde er separation i 6 måneder med efterfølgende skilsmisse. Hvis kun den ene part ønsker skilsmisse, og der ikke foreligger nogle skilsmissegrunde, skal I være separeret i 6 måneder for at kunne opnå en skilsmisse. I disse 6 måneder må I ikke bo sammen, da separationen er en form for prøveperiode på skilsmissen.

Den tredje og sidste måde du og din partner kan blive skilt på, er ved skilsmisse med en refleksionsperiode på 3 måneder. Hvis du og din partner har fælles børn, er det et krav, at I skal igennem en refleksionsperiode, inden I kan blive skilt. Denne refleksionsperiode varer 3 måneder, hvor I skal gennemføre et kursus online.

Få hjælp til skilsmissekonflikter af en advokat

En skilsmisse kan være både rodet og svær at komme igennem – særligt, hvis I er uenige om skilsmissen, og det kun er den ene part, der ønsker at komme ud af ægteskabet. I forbindelse med en skilsmisse kan der derfor også opstå konflikter om bodeling eller samvær med fælles børn, som kan skabe splid mellem fraskilte.

Hvis du bor i Østjylland, kan det derfor også være en god idé at alliere dig med en god advokat i Hadsten, som kan give dig rådgivning i denne svære tid, og som kan vejlede og hjælpe dig med at få styr på nogle af de juridiske problematikker, der kan opstå som følge af en skilsmisse som for eksempel aftaler om samvær med fælles børn og deling af ejendele mellem parterne.

Reglerne er mange når det kommer til bodeling, og der er mange juridiske dokumenter, der skal være styr på. Med en god advokat der har mange års erfaring med familieret, er du i gode hænder og sikret den bedst mulige rådgivning i den svære tid, som en skilsmisse meget ofte er.