Hvordan er sammenholdet på din arbejdsplads?

Sammenhold blandt medarbejdere

Din arbejdsglæde afhænger i høj grad af, hvordan du har det med dine kolleger og ledere. Dine arbejdsopgaver har selvfølgelig også en væsentlig betydning, for hvis du ikke trives med de arbejdsopgaver, du har, er din motivation for at tage på arbejde med stor sandsynlighed ikke særlig høj.

Er du glad og trives med dine arbejdsopgaver, er det er i høj grad dit forhold til dine kolleger, der kan være afgørende for, om du har lyst til at gå på arbejde. Særligt hvis I skal fungere i et team, er det vigtigt, at I kan arbejde sammen.

At kunne samarbejde er ikke ensbetydende med, at I er gode venner, men det betyder, at I har en respekt på hinanden, og at I stoler på hinanden inden for jeres arbejdsområde.

Derfor er teambuilding og firmaarrangementer vigtige

Vindere af teambuilding-aktivitet

På nogle arbejdspladser arbejder man i høj grad selvstændigt med sine arbejdsopgaver, og derfor kan det være svært for medarbejderne at lære hinanden at kende på et personligt plan. Arbejder man i teams, lærer man sine kolleger at kende på et professionelt plan, men der kan være risiko for konflikter, hvis et teammedlem ikke føler sig hørt.

Virksomheden har et ansvar for at styrke sammenholdet blandt medarbejderne. Et styrket sammenhold kan føre til øget motivation, som i sidste ende kan føre til øget produktivitet og effektivitet. Derfor har virksomhederne også en interesse i at gøre noget for medarbejderne.

Mange virksomheder afholder derfor også løbende forskellige firmaarrangementer. Det kan være et teambuilding-arrangement, en firmafest, en studietur eller lignende. I bund og grund handler det om, at medarbejderne skal se hinanden i en anden setting end på arbejdspladsen, hvor omdrejningspunktet er arbejdsopgaver.

Ved at afholde forskellige firmaarrangementer giver virksomheden sine medarbejdere mulighed for at lære hinanden at kende endnu bedre – på et mere personligt plan. Det giver også medarbejderne nogle fælles oplevelser, og de får noget mere at tale om i dagligdagen. Alt i alt kan firmaarrangementer styrke medarbejdernes relationer til hinanden, og det kan øge deres arbejdsglæde og motivation for at møde på arbejde dagligt.

Hvem har ansvaret for at der bliver afholdt firmaarrangementer?

Medarbejder med god idé

Når der skal afholdes et firmaarrangement, er der typisk økonomi involveret. Derudover tager det tid at afholde. Har en virksomhed en interesse i at afholde et firmaarrangement, vil virksomheden derfor også afholde omkostningerne for et arrangement. Omkostningerne er ikke kun de direkte omkostninger for en aktivitet, men også ”tabt arbejde”. Afholdes firmaarrangementet i arbejdstiden, kan medarbejderne jo ikke producere det samme som på en normal arbejdsdag, og derfor tager virksomhedens ledelse også dette med i sine overvejelser.

Er du i en virksomhed, hvor der sjældent afholdes firmaarrangementer, men synes du, at det kunne gavne virksomheden, så tag en snak med din chef om det. Foreslå evt. en firmafest efter arbejdstid, og tilbyd selv at planlægge festen, hvis du har mod på det.

Ofte ses det med firmaarrangementer, at det bliver en udfordring at få planlagt, fordi ingen har lyst til at planlægge det. Derfor kan første skridt på vejen til det næste firmaarrangement afhænge af, at du selv tilbyder din hjælp. Er du i en større virksomhed, hvor der er behov for mere koordination, eller har I specifikke ønsker til aktiviteter og teambuilding-øvelser, kan det være en fordel at kontakte et firma, der er specialiseret i at arrangere firmaevents og teambuilding for virksomheder.