Hvordan hjælper rygestopmidler med rygestop

stop-rygning

Det kan være rigtig svært at stoppe med at ryge. For rigtig mange der stopper med at ryge er det en stor udfordring at holde fast i det endelige rygestop, og de fleste starter derfor med at ryge igen efter et stykke tid.

Et rygestop er derfor ikke uden problemer for de fleste, og derfor er det også vigtigt at forene sig med, at det måske ikke er sikkert at du lykkes med dit rygestop første gang du prøver. Et rygestop er en længere proces, som tager tid, og som kræver stor motivation og handlekraft, en god plan og nogle effektive rygestopmidler.

Fra tanke til handling til rygestop

Et rygestop er som nævnt en længere proces, der starter med, at du overvejer at stoppe med at ryge. De overvejelser du gør dig i begyndelsen, herunder at rygning er skadeligt for kroppen og ødelæggende for din sundhed, kan gøre at du bevæger dig over i beslutningsfasen. Her tager du beslutningen om et rygestop, og du begynder måske så småt at lægge en plan for, hvordan dit rygestop skal forløbe.

I denne fase er det vigtigt, at du lægger en god og realistisk plan for, hvornår du skal være røgfri. Det kan desuden være en god idé at fortælle venner og familie om dine planer, da det kan hjælpe dig med at holde motivationen og handle på din beslutning.

Når beslutningen er taget, skal du i gang med at handle på den. Her vil du lidt efter lidt opleve, hvordan et liv uden rygning er, og du vil så småt begynde at få en sundere krop. Afhængig af, om du vælger at stoppe med at ryge fra den ene dag til den anden, eller du trapper ned på dit forbrug af cigaretter lidt efter lidt, kan denne fase tage kortere eller længere tid.

Når du er helt stoppet med at ryge, vil du vil typisk begynde at få abstinenser og måske føle lyst til en cigaret i ny og næ. Hvorvidt du vælger at handle på din rygetrang er afgørende for, om du holder dit rygestop og forbliver røgfri, eller du får et tilbagefald og må starte forfra med dit rygestop.

rygestopmiddel

Benyt dig af rygestopmidler

Noget af det der kan hjælpe dig med at komme i gang med dit rygestop er at benytte rygestopmidler. Mange rygere får abstinenser i forbindelse med deres rygestop, hvilket især kan være en af grundene til, at man som ryger får et tilbagefald og begynder at ryge igen. Det skyldes, at cigaretter blandt andet indeholder nikotin, som er et stærkt afhængighedsskabende stof.

Når man kvitter smøgerne og stopper med at ryge, får kroppen ikke den nikotin, som den har været vant til at få, hvilket kan give abstinenser. Mange rygestopmidler indeholder derfor nikotin, hvormed de fungerer som en form for nikotinerstatning, der hjælper med at dæmpe dine abstinenser og nikotintrang i forbindelse med dit rygestop.

Mange tror, at rygestopmidler er lige så skadelige og vanedannende som rygning. Det er dog ikke tilfældet. Rygning er medvirkende til en lang række af sygdomme, herunder lungekræft og hjertekarsygdomme. Det er dog de giftstoffer, der er i røgen fra cigaretterne og ikke nikotinen, der er årsagen til disse sygdomme. Derudover tager det længere tid for nikotinen i nikotinerstatninger at nå frem til hjernen, end det gør ved rygning. Det gør, at nikotinprodukter er langt mindre afhængighedsskabende og vanedannende.

Rygestopmidler med nikotin er på den måde rigtig gode at benytte, hvis du gerne vil stoppe med at ryge, holde en pause med rygningen, eller bare ønsker at nedsætte dit tobaksforbrug, fordi de lindrer nikotintrangen og abstinenser, der kan gøre det nemmere at gennemføre et rygestop.