Ørsted har haft gavn af at være ’Landsbyen, der ikke ville dø’

Tv gav succes til by

Der er mange små og mindre byer rundt om i landet, som man kan kalde landsbyer. Det er ikke uhørt, at disse mindre byer har svært ved at opretholde befolkningstallet og aktiviteterne i byerne, og hvis det ikke lykkes, kommer byen på et eller andet tidspunkt til at dø.

Den skæbne var en risiko for byen Ørsted, som ligger cirka en halv time i bil øst for Randers. Centralt i byen ligger Ørsted Kro, og den har spillet en vigtig rolle i at holde byen relevant for beboerne.

Kroen er nemlig drevet af borgerne i byen, og kroen fungerer også som kulturhus for byen. Dette projekt var udgangspunkt for programserien ”Landsbyen, der ikke ville dø”, som kørte på TV2 for nogle år siden, og den programserie har været god for byen.

Ejendomsmægler melder om interesse i Ørsted

Borgerne omkring Ørsted Kro har på organisationens hjemmeside skrevet om udsendelserne. I udsendelsen kunne en ejendomsmægler melde om flere huskøb i området, og befolkningstilvækst er noget, man ser meget positivt på i Ørsted.

Efterfølgende, da programmerne havde været sendt på tv, har foreningen skrevet, at den lokale ejendomsmægler har fået henvendelser fra folk, der er interesserede i at flytte til byen.

Det tyder altså på, at det er bedre at være ejendomsmægler i Ørsted efter udsendelsen, end det var før, byen kom ind i den nationale bevidsthed gennem tv.

Byens borgere er mindre positive end andre

Blandet modtagelse af tv program

Der har været snak i Ørsted om, hvorvidt programmerne skildrer ’det rigtige’ Ørsted. Flere af beboerne i byen har givet udtryk for, at de ikke rigtig kan kende det billede af byen, som de ser i programmerne på TV2, og det har faktisk kastet et svar af sig fra TV2 og producenten bag programmerne, STV.

Noget af kritikken er gået på blandt andet de billeder, STV har valgt at skyde af byen, som i beboerne i Ørsteds øjne har været triste og grå i udtrykket. Det står i kontrast til det indtryk, beboerne selv har af byen.

Hvor der var lidt kritik i forhold til fremstillingen af Ørsted blandt beboerne i byen, var det et andet indtryk, man fik af reaktionerne fra andre steder.

Her lød det, at det var en sjovt indblik i en lille by, og det var spændende at følge processen med at holde liv i byen med udgangspunkt i Ørsted Kro.

Et af mange projekter

En af grundene til, at Ørsteds borgere gør så meget for at holde gang i byen og i kroen, er befolkningstallet. Hvis byen skal overleve, skal den bruge indbyggere, og det er en udfordring, som også flere større byer har, når man kigger rundt.

Typisk vil de mindre byer miste unge mennesker, når de skal uddannes. Typisk er der en bevægelse fra de mindre byer til de store universitetsbyer i landet, og det er ikke altid, de unge mennesker flytter hjem igen, og så kommer de mindre byer jo til at svinde ind.

Selvom ejendomsmæglerne i de store byer nok er glade for, at der kommer flere mennesker, er ejendomsmæglerne i de mindre byer tilsvarende mindre glade. Det er selvfølgelig blot et billede på, at der skal være mennesker i byerne, for at de kan overleve.

For nylig kørte det rundt i medierne, at flere kommuner har forskellige projekter, og eksempelvis har Lemvig Kommune en medarbejder i Aarhus, hvis job det er at sørge for, at de unge har en forbindelse til deres hjemstavn.