Sådan bliver du anlægsgartner

Bliv gartner

Som anlægsgartner har man til opgave at arrangere og passe grønne områder. Uddannelsen består af flere forskellige elementer, og man lærer derfor at bruge alt lige fra manuelt værktøj som skovl og kost til maskiner som traktorer og minigravere til diverse former for jordarbejde.

Efter endt uddannelse kan man som anlægsgartner få job både i det offentlige og i det private. Nogle vil komme til at arbejde med nye anlæg, mens andre primært beskæftiger sig med pasning og pleje af i forvejen etablerede områder.

Uddannelsen til anlægsgartner

Uddannelsen til anlægsgartner består af et grundforløb og et hovedforløb som sammenlagt har en varighed af 4 år og 6 måneder. Det er forskellige adgangskrav til de to forløb. Til grundforløbet kræves der en bestået 9. eller 10. klasse samt at man er bestået både dansk og matematik.

Adgangskravene til hovedforløbet kræver, at man er bestået både naturfag og matematik samt certifikater som traktorkørekort, førstehjælpskursus samt elementær brandbekæmpelse. Endeligt skal man, for at kunne starte på hovedforløbet, have en enten en uddannelsesaftale eller en aftale om skolepraktik.

Gennem uddannelsen til anlægsgartner får du en indsigt i både vedligeholdelse og etablering af alle grønne områder lige fra haver til parker og kirkegårde. Som anlægsgartner er jordarbejde en af de ting, man beskæftiger sig mest med. Derfor lærer man også om alle de forskellige planter og planternes egenskaber.

På uddannelsen har man muligheden for at specialisere sig inden for anlægsteknik eller plejeteknik. Det er også dette valg, der bestemmer hvilket job, man får som færdiguddannet anlægsgartner.

Hvis man er anlægsgartner med speciale i anlægsteknik, vil fokus primært være på at anlægge alle former for grønne områder samt at kunne arbejde ud fra en skitse, man selv har udarbejdet. Her er der altså også fokus på planlægnings- og koordineringsdelen.

Hvis man i stedet vælger at specialisere sig inden for plejeteknik, vil fokus derimod være på at passe allerede etablerede områder og her vil arbejdsopgaverne være at vande, gøde, slå græs, beskære buske samt jordarbejde i form af blandt andet at skulle luge ukrudt.

En hverdag som anlægsgartner

Graesslaaning

Som anlægsgartner vil man blandt andet kunne komme til at arbejde med:

  • Etablering af nye anlæg
  • Renovering
  • Forberedende jordarbejde
  • Afvanding
  • Græsplæner
  • Beplantning af buske og træer

Ofte vil kunderne kunne bestå af både private virksomheder og offentlige institutioner. Derudover vil man i mange tilfælde skulle samarbejde med både landskabs- og havearkitekter om de enkelte opgaver.

For at trives som anlægsgartner skal man altså kunne lide praktisk hårdt arbejde, men samtidig kunne arbejde ud fra tegninger, som i nogle tilfælde er lavet af arkitekter, men i andre tilfælde er lavet af anlægsgartneren selv.

Som færdiguddannet anlægsgartner er der rigtig gode beskæftigelsesmuligheder. Særlig i Sønderjylland og på Sjælland er mulighederne for at komme hurtigt i arbejde rigtig gode.