Angst

Slip af med angsten med hypnose

Angst er en udbredt psykisk lidelse blandt rigtig mange danskere. Faktisk viste tal fra 2018, at omkring 350.000 danskere led af en form for angst. Angst kommer nemlig i mange forskellige versioner – og i varierende sværhedsgrad. Derfor er der også mange, der oplever, at angst er hæmmende for dem i deres hverdag.

At have angst betyder, at kroppen konstant er i et alarmberedskab, og derfor aldrig rigtig kan slappe af. Derfor fører angst ofte til spændinger og uro i kroppen samt træthed. Derudover kan angst give en række andre symptomer som sved, svimmelhed og hjertebanken, blot for at nævne nogle få eksempler.

Hvordan opstår angst?

Man ved ikke med sikkerhed, hvordan angst opstår. Det kan også være meget forskelligt fra person til person og fra angstlidelse til angstlidelse. Ofte kan det starte som almindelige bekymringer, som man har i sin hverdag, og det kan være alt lige fra bekymringer om arbejdet, familien eller noget tredje.

At man har bekymringer om forskellige ting, betyder ikke, at man bliver ramt af en angstlidelse. Det sker først, når bekymringerne bliver så stærke, at de påvirker ens liv – enten med de førnævnte symptomer eller at man bliver angst for at gøre noget, fx at socialisere sig med andre mennesker, når man har socialfobi.

Hvordan behandles angst?

Behandling af angst

Der findes en lang række forskellige behandlingsmuligheder, som kan bruges til at dæmpe eller behandle angsten. Behandlingsmulighederne kan opdeles i kognitiv terapi samt i medicinsk behandling. Den medicinske behandling som eksempelvis antidepressiva kan dog også have en række bivirkninger. Derfor anbefales det oftest også at starte med kognitiv terapi.

Kognitiv terapi kan findes i flere forskellige afskygninger, men fælles for dem alle er, at fokus er på, hvad man tænker om sig selv og sine vanskeligheder. Personer, der lider af angst, har som regel en række negative tanker om sig selv – og det er disse, som forsøges ændres i den kognitive behandling.

Hypnose eller hypnoterapi kan derfor være et effektivt redskab i behandlingen af angst. I hypnoterapien arbejder man grundlæggende på at ændre de adfærds- og tankemønstre, personen har. Hypnoterapi betegnes som en årsagsbehandlende terapi, hvor hypnoterapeuten arbejder på at finde frem til årsagen bag angsten, for dernæst at påvirke den bagvedliggende oplevelse fra noget negativt til noget positivt.

Med hypnoterapi samt øvrige kognitive terapiformer forsøger man at udskifte de tanker og billeder, som udløser angsten. Derfor vil den angste også arbejde på selv at sætte ord på sine negative tanker, og reflektere over, hvad der udløser dem.

Hypnose mod angst

I hypnoterapien arbejder hypnoterapeuten med det underbevidste sind. Det er på denne måde, at hypnoterapeuten finder frem til den begrænsende og hæmmende adfærd, som den angste har. På den måde kan der skabes permanente forandringer.

Selvom hypnose lyder kompliceret, så kan alle, der ønsker det, lære hypnose. Mange, der har stiftet kendskab med hypnose, anvender også selv selvhypnose jævnligt til at påvirke deres egne (negative) tankemønster.

Ønsker du at lære hypnose, kan du finde både hypnoseuddannelser og hypnosekurser, du kan tage. En hypnoseuddannelse strækker sig typisk over nogle uger – og så skal du selv betale for uddannelsen. Du bliver dog hurtigt klædt på til at bruge hypnose til at behandle andre personer. Du har med andre ord mulighed for at tjene penge, mens du er i gang med hypnoseuddannelsen.

Er du i tvivl om hypnose og hypnoterapi er noget for dig, kan du starte med et hypnosekursus. Der findes flere forskellige hypnosekurser – og nogle af dem er også gratis, så du helt uforpligtende kan stifte bekendtskab med hypnose og mulighederne med hypnoterapi – og måske lærer du endda, hvordan du kan bruge selvhypnose til at styrke din egen mentale sundhed.