Styrk dine salgsevner med en DISC profil

saelger

Som sælger kommer man ofte ud for at skulle kommunikere med forskellige typer af kunder. Når du sidder som sælger i en salgssituation, er det derfor vigtigt, at du kan håndtere forskellige slags kunder, og at du ved, hvordan du skal kommunikere med dem og få dit budskab igennem – uanset hvilken type kunde det er.

Salgstræning og det at kunne kommunikere til en specifik kundetype er netop en af de mange områder, som en DISC profil kan anvendes på og bruges til.

Forstå dig selv og forstå andre med en DISC profil

For at blive en god sælger kræver det, at du har en god forståelse for andre personers adfærd, sådan at du ved, hvordan du skal kommunikere med og til dem. Men for at du kan få en forståelse for andre mennesker og deres adfærd, er det nødvendigt, at du har en god forståelse for dig selv. Det er her DISC profilen kommer ind i billedet.

En DISC profil er et værktøj, der kan bruges til at kortlægge en persons adfærdsmønster. I DISC modellen er der fire personlighedstyper: Dominans (dominant), Indflydelse (influence), Stabilitet (steadiness) og samvittighedsfuld (conscientiousness). De fire personlighedstyper har forskellige karaktertræk og adfærdsmønstre, og mens nogle er mere fakta- og resultatorienterede, er andre typer mere menneske- og socialorienterede. På samme måde er nogle af personlighedstyperne mere udadvendte end andre.

En DISC profil kan fortælle dig, hvilken af de fire personlighedstyper, du tenderer mod, og hjælper dig dermed med at få selvindsigt og med at forstå dig selv og dit handle- og adfærdsmønster. Når du kender dig selv, og finder ud af, hvordan du selv handler og reagerer i forskellige situationer, bliver du bedre til at forstå mennesker omkring dig.

disc-profil

Brug DISC modellen i salgssituationen

Med en DISC profil kan du på den måde styrke din selvindsigt og samtidig blive bedre til at aflæse andre menneskers personlighed og adfærd, der kan hjælpe dig med at finde frem til, hvilken personlighedstype de er.

På den baggrund kan du indstille og optimere din kommunikation, sådan at du kommunikerer i øjenhøjde med den pågældende kunde. De forskellige personlighedstyper kræver nemlig også forskellige tilgange til kommunikationen med dem.

Som sælger bør du altid kommunikere på en måde, der tager udgangspunkt i kunden eller modtageren af kommunikationen. Det betyder, at for hver personlighedstype skal du ændre din adfærd og kommunikation, sådan at den passer til den specifikke kundes personlighedstype. Hvis du gør det, er der større chance for at lykkedes med dit salg.

Få salgstræning i DISC profil-værktøjet

Er du sælger, og ønsker du at blive en bedre sælger, kan du bede ledelsen på dit arbejde om at få salgstræning, der specifikt tager udgangspunkt i DISC profil-værktøjet. Det kan nemlig styrke dine salgsevner og gøre dig bedre rustet til at sælge til en bred pallette af kundetyper.

Salgstræningen kan enten være et kursus du selv tager, eller undervisning du får internt i virksomheden af en leder, HR-medarbejder eller kollega. Er du nervøs for at spørge, skal du huske på, at salgstræningen både er en investering i dig selv og i din karriere, men er samtidig også en investering for virksomheden, da du bliver en bedre sælger.