3 typiske fejl i familiens el-installationer

Dårlige el-installationer kan forårsage brand

Flere tusinde brande hvert år skyldes fejl i diverse el-installationer rundt om i de danske hjem. El-installationerne er de installationer, der forsyner husets beboere med vand, varme og el.

For at undgå brand er det vigtigt, at man sikrer sig, at husets el-installationer vedligeholdelses og fungerer, som de skal, så der ikke opstår nogle former for fejl. Det kan nemlig have store konsekvenser i form af både vandskader og brand.

Det kan være svært som almindelig husejer at finde de fejl, som kan være farlige, og det kan derfor være en god idé at få en elektriker eller en autoriseret el-installatør til at stå for at efterse og vedligeholde alle tekniske installationer i hjemmet. Det kan nemlig være svært at identificere skaderne, da det ikke er ofte, at man kommer i direkte kontakt med dem.

Der findes dog en række skader, som opstår oftere end andre, og det er især dem, som man skal være opmærksomme på som husejer.

1. Stikkontakter

Der opstår oftest fejl i forbindelse med stikkontakter. Det sker blandt andet, hvis de er for løse, og kan rives ud af væggen uden problemer.

Mange boligejere har tendens til at lade problemet være, hvis en stikkontakt bliver løs, og det kan altså få store konsekvenser. Løse stikkontakter før udbedres hurtigst muligt, da der kan opstå kortslutning, og det er en af de mest almindelige årsager til brand, når det kommer til tekniske installationer.

2. Ledninger

Et anden sted i husets el-installationer hvor der typisk kan opstå fejl, er i ledningerne. Fejl i ledninger kan nemlig også i værste tilfælde forårsage brand eller give personskade i form af stød.

Det er vigtigt, at man jævnligt efterser og kontrollere husets synlige ledninger, og tjekker dem for de potentielle fejl, der kan opstå. Det er umiddelbart lige til at vurdere, hvorvidt en ledning er beskadiget. Hvis den for eksempel er flad, fordi der har været placeret noget tungt ovenpå, bliver den karakteriseret som beskadiget.

3. HPFI-relæ

HPFI-relæet er en fejlstrømsafbryder, som fungerer som beskyttelse i boligens elektriske system. Det er lovpligtigt at have et HPFI-relæ, og det er vigtigt, at det fungerer som det skal. Fejlstrømsafbryderens, som den også bliver kaldt, har til funktion at sikre både boligens beboere og kæledyr mod elektrisk stød.

Hvis man er i tvivl om, hvorvidt husets HPFI-relæ fungerer korrekt, kan man tjekke det ved at afprøve, om det kan slå fra. Alternativt kan man få en elektriker til at foretage et eftersyn af afbryderen.

Kontakt en elektriker fremfor at gøre det selv

Lad en elektriker udføre el-installationerne i hjemmetHvis man vil udbedre fejl i el-installationer eller have efterset dem, kan det være en god idé at tage kontakt til en elektriker.

En elektriker kan først og fremmest finde frem til fejlen, og kan med sin tekniske forståelse udbedre den professionelt. Hvis det blot er mindre skader, kan man også selv udbedre dem, men det bør holdes på et absolut minimum. Større el-installationer bør altid foretages af autoriserede el-installatører.

Der findes i dag mange bud på elektrikere, der tilbyder at efterse, vedligeholde og udbedre eventuelle fejl i en boligs el-installationer. Bor man for eksempel i Østjylland findes der en elektriker i Hadsten, der tilbyder professionel rådgivning både i forbindelse med et større privat byggeprojekt, men også hvis det blot er mindre skader, der skal udbedres.

Desuden kan en sådan elektriker i Hadsten rådgive om hvilke ledninger og installationer i hjemmet, der trænger til at blive udskiftet. På den måde sikre man sig, at problemet bliver løst, før det kan være til fare for husets beboere.