Mental sundhed: Hvad er angst, og hvordan slipper du fri af den?

Mand med praestationsangst

Mental sundhed er vigtig for ens velvære og livskvalitet. Flere og flere oplever dog at få symptomer på angst, som kan spænde ben for livsglæden og trivslen. Faktisk er angst en af de mest udbredte psykiske lidelser, og man mener, at omkring 400.000 voksne i den danske befolkning lider af angst.

Det er dermed ikke ualmindeligt at lide af angst. Det kan dog være rigtig ubehageligt, når angsten blusser op, fordi den ofte kan virke hæmmende for den person, som oplever det, og påvirke almindelige dagligdags gøremål.

Lider du af angst, eller vil du bare gerne vide mere om, hvad angst er, kan du læse med herunder. Her giver vi dig desuden gode råd til, hvad du kan gøre for at slippe af med angsten.

Hvad er angst?

Angst er en følelse ligesom for eksempel glæde, vrede og tristhed. At føle angst er kroppens reaktion på, at noget virker til at være farligt. Det er med andre ord kroppens alarmberedskab, der går i gang, når man føler angst. Angst er derfor også en helt naturlig følelse og reaktion, som alle oplever i en eller anden grad afhængig af situationen.

Nogle oplever dog, at hjernen i bestemte situationer fejlagtigt sender et signal til kroppen, om at der er fare på færde, hvormed kroppen går i alarmberedskab i uhensigtsmæssige situationer, som ellers ikke ville udløse angst. Det kan fx være i situationer, hvor man skal tage med offentlig transport eller lignende dagligdagssituationer.

Der er også forskellige grader af angst. Hvor nogle måske blot bliver lidt nervøse i specifikke situationer, er der andre der oplever, at angsten bliver så invaliderende, at de ikke kan klare at være i den situation, som angsten udløses af. Angsten kan på den måde gå ud over livskvaliteten.

Forskellige former for angst

Forskellige former for angst

Der findes flere forskellige former for angst. Nogle oplever, at angsten er der hele tiden. Dette kaldes generaliseret angst, og kan svinge i intensiteten. Andre oplever at angsten pludseligt opstår. Dette kaldes panikangst, hvor man får et angstanfald.

Nogle oplever også angst for noget specifikt. Det kan være social angst, sygdomsangst, præstationsangst, eksamensangst, angst for åbne eller lukkede rum eller andre fobier. Der findes dermed flere forskellige angstlidelser, som ofte kommer til udtryk på én gang. Mange har således flere forskellige typer angst og ikke kun én.

Symptomer på angst

Angst kan både komme til udtryk gennem psykiske og fysiske symptomer. De fysiske symptomer er dog oftest mest dominerende, og kommer til udtryk ved hjertebanken, svedige håndflader, uro i kroppen, appetitløshed, svimmelhed, kvalme, åndenød, vejrtrækningsproblemer og trykken for brystet, mavesmerter, mundtørhed, søvnproblemer, rysten og sveden.

De psykiske symptomer kan være ængstelighed, koncentrationsproblemer og anspændthed. Angsten kan også påvirke ens tanker og adfærd. Typisk har man mange bekymringer, hvor ens tanker kan løbe løbsk. Nogle oplever også at få katastrofetanker, der kan påvirke ens tro på sig selv. Man kan også opleve, at man ændrer adfærd, hvor man undgår de situationer, der udløser angsten.

Sådan slipper du fri af angsten

Lider du af angst, kan det måske være svært selv at håndtere det. Det gælder særligt, hvis du lider er svær angst, og angsten hæmmer dig i din hverdag og går ud over din livskvalitet. I det tilfælde kan det derfor også være en god idé at få professionel hjælp.

Mange har gavn af at få psykologhjælp og tale med en psykolog om den angst man oplever. Hos psykologen vil du typisk kunne få hjælp til at finde frem til, hvorfor angsten opstår, og hvordan du håndterer den bedre, så du ikke bliver lammet af den, når den opstår.

En anden mulighed kan også være at prøve hypnose mod angst. Gennem hypnose kan du få en større forståelse for, hvorfor din angst opstår og samtidig få hjælp til at slippe de mønstre der ligger til grund for angsten. Hypnose mod angst er således en meget effektiv metode, hvis du ønsker at slippe helt fri af din angst og få mere ro og balance i både krop og sind.