Overvejer du en karriere som ejendomsmægler?

overvejer-du-en-karriere-som-ejendomsmaegler-bredformat-703x336

Som ejendomsmægler formidler man salg af boliger mellem sælgere og købere – for køberne er det som regel en lykkelig situation at købe fast ejendom, mens der kan lægge mange forskellige historier bag hussalget for sælgeren.

Måske synes du, at det lyder helt fantastisk at få lov til at være en del af de store øjeblikke i disse menneskers liv, og så kunne en karriere som ejendomsmægler godt være det rigtige valg for dig. Der er heldigvis også gode jobmuligheder for ejendomsmæglere i hele landet.

De bedste jobmuligheder finder man på Sjælland uden for København, hvor hussalget går rigtig godt – folk flytter i høj grad uden for København og pendler ind til byen, fordi huspriserne gør det nødvendigt. Den samme situation ser man i Østjylland, hvor man skal et godt stykke fra Aarhus, før man får meget hus for pengene. Der er altså også gode muligheder for eksempelvis at blive ejendomsmægler i Randers, mens mulighederne er lidt mindre gode i vestlige halvdel af Jylland.

Forskellige typer ejendomsmæglere

Når man bliver ejendomsmægler, er der selvfølgelig ikke kun almindelige, faste ejendomme at sælge mellem private, ligesom der heller ikke kun er strandvejsvillaer med kæmpe salærer. Der er også erhvervsejendomme, landbrugsejendomme, andelsboliger, projektsalg og udlejningsejendomme.

Typisk vil man, som ejendomsmægler, bliver specialiseret i en bestemt retning, mens man arbejder som elev. Derefter vil man, som regel, arbejde mest inden for det område, man er specialist i. Der er selvfølgelig altid mulighed for at sadle om, men typisk er det bedre forretning at blive i det samme område.

Blandt helt unge mennesker er det ofte liebhaverboliger og projektsalg, der lokker, fordi man arbejder med luksus og udsigten til at tjene store salærer. Der er simpelthen ikke den samme prestige i at formidle andelsboliger eller fast ejendom til hr. og fru Danmark.

Hvad, man dog skal huske, er, at andelsboliger og almindeligt hussalg går en del hurtigere end strandvejsvillaer. Med liebhaveri skal man være mere tålmodig og kunne leve med, at der går længere tid i mellem salgene, hvilket også giver udsving i økonomien.

Uddannelsen til ejendomsmægler

overvejer-du-en-karriere-som-ejendomsmaegler-tekstbillede-400x300

Før man dog kommer så langt, skal man selvfølgelig klare sig i gennem en uddannelse. Der er flere veje til et job som ejendomsmægler. Hvilken vej, du skal på, afhænger af, hvor du står i dit liv lige nu. Er du i gang med folkeskolen, en ungdomsuddannelse eller er du voksen og i fast arbejde med ønske om at skifte spor?

Der findes, overordnet set, tre måder at blive ejendomsmægler på. Alle tre starter med en gymnasial uddannelse – altså enten STX, HTX eller, endnu bedre, HHX. HF og lignende variationer af STX kan også lade sig gøre.

Derfra kan du fortsætte med at læse enten Finansøkonomi, tage en Professionsbachelor i finans eller tage akademiuddannelsen i finansiel rådgivning med speciale i ejendomshandel. Alle tre videregående uddannelser tager mellem 2 og 3 år, hvor den sidstnævnte er på deltid.

Hvis du er endnu længere fremme og allerede har taget en universitetsuddannelse inden for noget relevant, som regel et økonomisk fag, kan du tage tillægsuddannelsen i ejendomsformidling, som er en overbygning på din kandidatuddannelse, som tager 6 måneder.

Herefter skal du, uanset hvilken af de ovenstående veje, du har taget, arbejde i minimum to år hos en ejendomsmægler med relevant arbejde, før du kan ansøge om at blive optaget i Erhvervsstyrelsens register over registrerede ejendomsmægler. Før du har den, kan du ikke kalde dig ejendomsmægler.