Personanalyser afgør om du er den rette til jobbet

Find den rette kandidat til jobbet

Det er blevet mere og mere udbredt gennem de seneste par år, at en kandidat til et job skal gennemføre en personprofiltest. Virksomhederne gør dette for at få mere viden om dig som person, så de har et bedre grundlag for at vurdere, om kandidaten passer ind i jobbet og i virksomheden.

Hvad fortæller en personprofiltest?

Der findes et hav af forskellige tests – eller personanalyser, som vil være det rigtige begreb. Der er nemlig tale om en analyse af en persons personlighed, og dermed ikke en test, som typisk vil have et rigtigt og et forkert svar. Dog er ordene ”personlighedstest” og ”personprofiltest” blevet så udbredte, at mange fejlagtigt bruger disse ord i stedet for eksempelvis ”personlighedsanalyse”.

En af de mere udbredte test er DISC personanalyse. Med en DISC profil af en person vil en virksomhed få viden om personen inden for fire forskellige områder:

  • Dominans
  • Indflydelse
  • Stabilitet
  • Tilpasningsevne (Compliance)

Ud fra disse områder kan en virksomhed danne sig et overblik over, om du har en dominerende adfærd, i hvor høj grad du prøver at få andre i et team til at få samme overbevisning som dig, om du ønsker at arbejde inden for stabile rammer samt om du er meget analyserende og arbejder systematisk.

Der er ikke en persontype, der er bedre end andre. Der skal typisk flere forskellige persontyper til at danne et stærkt team. Et team kun bestående af dominerende personer vil eksempelvis have stor risiko for at bruge meget tid på at diskutere i deres kamp om magten.

Andre personlighedstests bruger andre inddelinger, eksempelvis inddeler Belbin Teamrolletesten personerne efter, hvilken rolle de udgør i et team. Denne test arbejder ud fra 9 forskellige roller, bl.a. Idémand, Opstarter, Specialist og så videre.

Hvordan bruger virksomhederne analyser af personprofiler?

Virksomheders brug af personprofiltests

En virksomhed kan bruge disse personlighedsanalyser til flere forskellige formål. Tager vi udgangspunkt i førnævnte DISC profilanalyse, bruges denne ofte i rekrutteringsprocessen, til medarbejderudvikling eller til teamsammensætning.

En analyse kan altså bruges flere gange i en medarbejders ansættelsesperiode, da det kan styrke en virksomhed. Det gælder både i forhold til at skabe et velfungerende team, hvor der er færre misforståelser og konflikter, men også i forhold til at understøtte medarbejderens egen udvikling. Særligt i forbindelse med medarbejderudvikling (og personlig udvikling) kan virksomheden sikre, at medarbejderen bliver sendt på relevante kurser, som eksempelvis styrker personens svagheder.

De mange anvendelsesmuligheder gør ikke kun, at mange virksomheder benytter sig af redskabet, men at eksempelvis deres HR-medarbejdere får en DISC certificering. På den måde er virksomheden i stand til at gennemføre personlighedsanalyser internt i virksomheden, og kan derfor spare ressourcer i forhold til, hvis de skulle have hjælp af en ekstern samarbejdspartner.

Kan man stole på en personanalyse?

Der vil altid kunne være nogle udfordringer i forhold til en personlighedsanalyse. Der er selvfølgelig en risiko for, at personen ikke svarer sandfærdigt på spørgsmålene, fordi personen ønsker at blive opfattet på en bestemt måde.

Derudover er der også en risiko for, at spørgsmål bliver misforstået, lige som der er en stor risiko for, at forskellige personer kan forstå et spørgsmål på flere forskellige måder.

Der vil altså være nogle ting, der gør, at man ikke 100% kan sætte sin lid til analysens resultater. Det skaber dog et godt grundlag for at få en lidt mere indgående viden om en persons adfærd, arbejdsmoral og lignende – i hvert fald langt mere end man kan vurdere på 1-2 samtaler á et times varighed, som en rekrutteringsproces typisk består af.

Forbered dig selv

Tag en personanalyse online

Er du jobsøgende, kan det være en fordel for dig at gennemføre et par forskellige personlighedsanalyser – enten forud for en jobsamtale, men dine resultater kan eksempelvis også anvendes i dine jobansøgninger. Det kan nemlig give dig et bedre overblik over, hvad du kan tilbyde en virksomhed, og hvorfor de netop skal indkalde dig til en samtale.

Derudover kan det også være en hjælp for dig at have prøvet at gennemføre et par tests, inden du bliver bedt om det som en del af en ansættelsesproces. Det kan nemlig give dig lidt mere ro i maven, at du ved, hvordan denne type tests fungerer. Dermed vil du ikke være lige så nervøs for at skulle gennemføre en test i ansættelsesprocessen, som hvis det var første gang du skal gennemføre en personlighedsanalyse.

Der findes som sagt et hav af forskellige persontypetests. DISC personprofil, Belbin Test, Meyers Briggs Type Indikator, NEO PI-R, NERIS Type Explorer, Jobindex’ persontypetest – dette er blot eksempler på tests. Mange tests kan du finde en gratis online version af, så det er bare med at komme i gang. God fornøjelse!