3 vigtige dokumenter du skal have styr på, når boligen skal sælges

Dokumenter til hussalgSkal du sælge din bolig? Boligsalg kan ofte være en omfattende proces, da der foruden ventetiden er rigtig mange ting, der skal være styr på. Blandt andet skal du overveje, om du ønsker at stå for at sælge din bolig selv, eller om du gerne vil have en ejendomsmægler til at stå for salget.

Har du ikke prøvet at sælge en bolig før, kan det være en god idé at få hjælp hos en ejendomsmægler. Det skyldes, at en ejendomsmægler kan hjælpe dig med at få styr på alt det praktiske i forbindelse med hussalget. Det kan dog være dyrt at få en mægler til at stå for hussalget, og derfor er der også nogle, der vælger at stå for boligsalget selv.

Uanset om du vælger at stå for salget af din bolig selv, eller du får hjælp fra en ejendomsmægler eller advokat, er der nogle praktiske dokumenter, som du skal have styr på. Herunder giver vi dig et overblik over, hvilke dokumenter og tjek du skal have lavet på din bolig, inden du sætter det til salg.

Få lavet en tilstandsrapport

En tilstandsrapport er ikke lovpligtig, men det kan være en god idé at få udarbejdet én alligevel. Det skyldes, at du ved at få lavet en tilstandsrapport kan blive fritaget for dit 10-årige ansvar for fejl og mangler i boligen. Det er desuden et krav at få lavet en tilstandsrapport samt en elinstallationsrapport, hvis du vil tegne en ejerskifteforsikring.

Tilstandsrapporten har til formål at give et overblik over boligens skader, herunder både synlige skader og eventuelle tegn på eller risiko for skader. Den fortæller således køberen, om der er nogle ting, som køber skal være opmærksom på. Rapporten er gyldig i 6 måneder. Hvis boligen ikke er solgt inden for de 6 måneder, skal rapporten fornyes.

Tilstandsrapport

Få foretaget et el-eftersyn

Skal du sælge din bolig, er det en god idé at få foretaget et el-eftersyn for at sikre, at alle elinstallationerne er autoriserede og funktionsdygtige. Som sælger har du nemlig et ansvar for eventuelle fejl og mangler på elinstallationerne. Det betyder, at hvis du har ulovlige elinstallationer, eller der er mangler på elinstallationerne, kan du komme til at hæfte for det.

Et el-eftersyn er desuden et krav for at få udarbejdet en elinstallationsrapport. Elinstallationsrapporten giver et overblik over fejl og mangler på elinstallationerne og er en del af huseftersynsordningen. Du kan dermed blive fritaget for dit ansvar for fejl og mangler ved at få udarbejdet rapporten. Det er derfor en god idé at få foretaget et el-eftersyn.

Sørg for et gyldigt energimærke

Når du skal sælge din bolig, er det lovpligtigt, at du kan fremvise et gyldigt energimærke. Energimærkning laves ofte sammen med tilstandsrapporten, og giver et overblik over boligens energiforbrug. Dokumentet viser blandt andet, hvilken energiklasse boligen ligger i på en skala fra A-G, hvor A er det mest energieffektive og indikerer et lavt energiforbrug, og G er det mindst effektive og indikerer et højt energiforbrug.

I energimærkningen fremgår desuden, hvilke energiforbedringer der kan laves i boligen, og hvilke der er mest rentable i forhold til at få boligen i en højere energiklasse. Energimærkningen er gyldig i 10 år, og er derfor gyldig i hele den periode du skal sælge huset.

Øvrige dokumenter du skal have styr på

Ønsker du at tegne en ejerskifteforsikring, skal du også have udarbejdet denne. Ejerskifteforsikringen kan først laves, når du har fået tilstandsrapporten og elinstallationsrapporten, og viser de fejl og mangler der er i boligen, som ikke fremgår i nogle af de øvrige rapporter.

Derudover skal du sørge for at anskaffe en tingbogsattest, ejendomsdatarapport og BBR-ejermeddelelse. Har du en ejendomsmægler til at hjælpe dig med salget, kan du også få hjælp fra ham/hende til, hvilke øvrige dokumenter du skal have styr på, inden du kan sætte din bolig til salg.