tilstandsrapport

Skal I sælge hus? Så husk tilstandsrapporten

Står I og skal sælge boligen, er der mange dokumenter at forholde sig til. Et hussalg er ikke så ligetil, som mange måske går og tænker. Men når først man får den rette hjælp udefra, kan man pakke spekulationerne væk og ånde lettet op. Ved hussalg er det god kutyme at få udarbejdet en tilstandsrapport, både for købers skyld men lige så vel for sælgers skyld. I denne artikel ser vi nærmere på, hvad en tilstandsrapport er, og hvorfor den er god at have med i hussalget.

Hvad er en tilstandsrapport?

En tilstandsrapport er en række dokumenter, som indeholder en gennemgang af husets nuværende tilstand, herunder skader og mangler. Det kan eksempelvis være ødelæggelser i bygningen, fugt eller revner i fundamenter, lækager eller tagskader. På den måde kan både kan køber og sælger få et retvisende overblik over, hvad der skal forbedres på huset, og hvad der bliver skrevet under på. Sammenlignet med energimærkning og elinstallationsrapporter, er det ikke lovpligtigt at få udarbejdet en tilstandsrapport. Men hvis du som sælger ønsker at afskrive dig de 10 års mangelansvar, er det nødvendigt at få udarbejdet en tilsynsrapport, inden køber underskriver salgsaftalen. Det er kun beskikkede bygningssagkyndige, som må udarbejde en tilsynsrapport. Uanset om du skal sælge et parcelhus, sommerhus, ejerlejlighed eller landbrug kan du bestille en tilsynsrapport.

Det kigger man på i en tilstandsrapport

Formålet med en tilstandsrapport er som nævnt at give et retvisende billede og overblik over boligens synlige skader samt tegn på skader. Nogle af de punkter man kigger på i tilstandsrapporten er:

  • Beskrivelse af boligens overordnede stand og mangler
  • Sælgers bemærkninger og oplysninger om boligens skader
  • Information om tagets restlevetid
  • Resultater fra den bygningssagkyndiges gennemgang
  • Kontaktinformation til den bygningssagkyndige

En tilstandsrapport er gyldig i 6 måneder, hvorefter der skal laves en ny, hvis boligen ikke er blevet solgt. I de fleste tilfælde kan fornyelse dog ske til en billigere pris.

tilstandsrapport

Hvad betyder den byggesagkyndiges begreber?

I forbindelse med gennemsyn af boligen giver den byggesagkyndige karakterer alt efter fysisk stand og mangler. Frem til 2021 blev karaktererne kategoriseret som K0, K1, K2, K3 og UN. Denne skala er dog ikke længere standardkriterie, og er i stedet blevet erstattet af symboler i form af farver for at gøre det lettere for køber at danne overblik over, hvor alvorlige skaderne er.

De nye symboler ser således ud:

Grå – Mindre alvorlige skader: mindre skader, som oftest kosmetiske, der ikke har indflydelse på boligens funktion. Eksempelvis mindre revner i murværket eller løst tapet.

Gul – Alvorlige skader: skader som på sigt vil påvirke boligens funktion, så der opstår skader på andre dele i boligen. Eksempelvis revner i gulvet.

Rød – Kritiske skader: skader af kritisk karakter som på kort sigt vil medføre at boligens funktion svigter. Andre bygningsdele kan blive berørt af skaderne. Eksempelvis et hul i taget som medfører, at der trænger vand ind i boligen.

Spørgsmålstegn – Mulige skader: et spørgsmålstegn er en indikation for, at der muligvis er en skade, som bør undersøges nærmere inden et eventuelt køb, da skaden kan være af kritisk karakter.